Usluge

Radionica za tahografe Stemark tahograf pruža usluge:

 • pregleda analognih i digitalnih tahografa sa izdavanjem uverenja o ispravnosti tahografa (baždarenje)
 • ugradnje svih vrsta tahografa, davača impulsa i instalacija za vezu tahograf-davač impulsa
 • demontaže tahografa
 • dijagnostike ispravnosti tahografa i ostale prateće opreme
 • kontrole analognih i digitalnih tahografa
 • popravke svih vrsta tahografa
 • arhiviranja i analize podataka sa kartica vozača i iz digitalnih tahografa
 • plombiranja tahografa i svih tahografskih veza
 • obuke o korišcenju digitalnih i analognih tahografa za vozače, predstavnike prevoznika kao i za ostale zainteresovane
 • obuke za servisere tahografa
 • pripreme za polaganje državnog ispita za tehničara u radionici za tahografe
 • stručne analize tahografskih listića i podataka iz digitalnog tahografa
 • stručne analize vezane za otkrivanje manipulacija
 • prodaja tahografskih listića za analogne tahografe
 • prodaja rolnica za digitalne tahografe

Pozivamo vas da zajedno organizujemo stručno usavršavanje korišćenja analognih i digitalnih tahografa, kao i obuku o vremenu vožnje i odmora vozača u domaćem i međunarodnom transportu. Naši stručni predavači, koji su zaposleni u jednom od najuglednijih tahograf servisa u Srbiji firmi Stemark tahograf, imaju iskustva sa korišćenjem i otklanjanjem problema na svim vrstama tahografa kao i vremenom vožnje i odmora vozača, kako u domaćem tako i u međunarodnom transportu. Već dugi niz godina uspešno vršimo analizu tahografskih listića, podataka sa memorijske kartice vozača i iz digitalnih tahografa. Upoznati smo sa svim potencijalnim problemima koji se mogu javiti na putu u pogledu tahografa i eventualnih prekršaja vremena vožnje i odmora.

Obuku je moguće organizovati u terminu koji vama najviše odgovara, u našim ili vašim prostorijama. Sva predavanja se vrše sa pratećim prezentacijama i štampanim materijalom, a učesnicima će biti omogućeno da nabave knjigu Tahografi po posebnim uslovima.

Strukturu predavanja ćemo prilagoditi potrebama vašeg preduzeća. Posebne celine vezane za navedene teme mogu se definisati kao:

 • obuka za korišćenje analognih tahografa
 • obuka za korišćenje digitalnih tahografa
 • vreme vožnje i odmora vozača u domaćem saobraćaju
 • vreme vožnje i odmora vozača u međunarodnom saobraćaju
 • analiza tahografskih listića
 • analiza podataka iz memorijskih kartica i iz digitalnih tahografa
 • otkrivanje manipulacija

Obuka je namenjena vozačima u domaćem i međunarodnom transportu, rukovodiocima transportnih preduzeća, rukovodiocima transporta i voznih parkova, organizatorima transporta, menadžerima logistike, organima državne uprave i lokalne samouprave.

Predavanja će pružiti učesnicima neophodne informacije iz oblasti vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja analognih i digitalnih tahografa, a predavanja obuhvataju sledeće teme:

 • Propisi iz oblasti radnih vremena vozača, vremena upravljanja i korišćenja digitalnih i analognih tahografa u Srbiji - Uredbe o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa (Uredba); Pravilnik o načinu korišćenja tahografa, Pravilnik o radionicama za tahografe, Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju.
 • Propisi iz oblasti radnih vremena vozača, vremena upravljanja i korišćenja digitalnih i analognih tahografa u međunarodnom transportu- AETR sporazum, Regulativa (EC) 561/2006 o vremenu vožnje i odmora za vozače
 • Najčešći prekršaji vremena upravljanja i korišćenja tahografa na putevima
 • Otkrivanje i otklanjanje manipulacija na vozilu
 • DISKUSIJA - Okrugli sto