• Radionica za tahografe
    "STEMARK TAHOGRAF" D.O.O.

  • STEMARK
    je autorizovana radionica za digitalne tahografe

UPUTSTVA

Radionica za tahografe Stemark tahograf sa ponosom predstavlja knjigu ''Tahografi''.

Više informacija

Naše usluge

Radionica za tahografe pruža usluge: demontaža tahografa, instalacija i davača impulsa (sondi), kontrola analognih i digitalnih tahografa...

Više informacija
Knjiga uputstva by Stemark Tahografi

U našoj ponudi se nalazi i knjiga Tahografi koja sadrži sve modele analognih i digitalnih tahografa sa detaljnim objašnjenjima. Namenjena je svim učesnicima u saobraćaju koji koriste digitalne i analogne tahografe: vozačima, odgovornim licima za tehničku ispravnost vozila, vlasnicima vozila, radionicama za tahografe, licima za obuku, tehničkim pregledima i licima zaduženim za kontrolu. Može da koristi pripadnicima saobraćajne policije koji vrše kontrolu ispravnosti rada tahografa.
S obzirom da ne postoji literatura iz ove oblasti u potrebnom obimu ova knjiga se može koristiti u procesu obrazovanja u srednjoškolskim i fakultetskim ustanovama koje proučavaju oblast bezbednosti saobraćaja.
U prvom delu knjige obrađena je tema funkcionalnosti tahografa, zapisa na tahografskim listićima, njihovo korišćenje, otkrivanje manipulacija, zapisi pri nepravilnom radu, procena pri saobraćajnim nezgodama i pomoćna sredstva za kontrolu i arhiviranje taho-listića.
Slede deteljna objašnjenja svih EC analognih tahografa u upotrebi, njihovo korišćenje, tipovi, odgovarajući taho-listići prema odobrenju tipa tahografa, greške pri radu, odgovarajući davač impulsa i način plombiranja. 
Zatim opšti deo o digitalnim tahografima obrađuje način korišćenja memorijskih kartica, zakonsku regulativu, štampane izveštaje, uređaje za preuzimanje i arhiviranje podataka, analizu podataka iz memorije kartice i tahografa, generacije digitalnih tahografa i davača impulsa kao i dodatnu i pomoćnu opremu. Obrađeni su pojedinačno svi tipovi digitalnih tahografa u upotrebi do danas. 
Dat je osvrt na kalibraciju (baždarenje, pregled) digitalnih i analognih tahografa kao i na uslove koje vozilo i tahograf moraju da ispunjavaju. Kontrola tahografa deteljno opisuje proveru vozila i tahografa kao preduslov kalibraciji i tehničkom pregledu. 
Deo knjige se odnosi na vreme vožnje i odmora sa detaljnom analizom, evropsku zakonsku regulativu i AETR propise. Ovaj deo je posebno bitan za profesionalne vozače koji  obavljaju međunarodni transport. Knjiga je formata A4 i sadrži 250 strana.